Trudności w przeprowadzaniu ocen pracowniczych

Zbyt skomplikowany system ocen pracowniczych może prowadzić do sytuacji bez wyjścia. Może zdarzyć się także sytuacja, w której system ocen pracowniczych jest zupełnie niedopasowany do profilu działalności firmy. Dlatego też, chcąc zaprojektować odpowiednie postępowania w celu uzyskania najlepszych wyników ocen pracowniczych trzeba wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów. Jednym z nich jest właśnie wspomniany profil działalności firmy. To od niego zależy nie tylko ilość zatrudnianych pracowników, ale także na przykład stopień skomplikowania wykonywanych przez nich czynności. Inaczej będzie przecież wyglądał system ocen pracowniczych dla pracowników branży informatycznej, a inaczej dla pracowników piekarni.

Co więcej, podczas tworzenia takiej strategii oceniania trzeba wziąć na przykład pod uwagę także między innymi to, kto będzie przeprowadzał dane badanie. Jeśli będzie to osoba z zewnątrz to z jednej strony łatwiej będzie mogła przeprowadzić obiektywne testy. Z drugiej jednak strony osoba spoza środowiska pracowniczego może trafić na problemy w komunikacji z załogą. Jednak polecenie przeprowadzenia testów kompetencji pracowników osobie zatrudnionej w danej firmie powoduje, że taka osoba musiałaby sama sobie wystawić opinię, co jest niepoważne. Z drugiej strony, w przypadku zbyt małego autorytetu ze strony pracowników taka osoba może zostać zupełnie zignorowana, a skuteczne przeprowadzenie testów może okazać się po prostu niemożliwe. Wtedy też osoba zlecająca wykonanie ocen pracowniczych nie uzyska odpowiednio satysfakcjonujących rezultatów.

Jest to niewątpliwie jedno z trudniejszych zagadnień, które należy wziąć pod uwagę planując wdrożenie w życie pomysłów odnośnie sprawdzenia kompetencji i chęci wykonywania powierzonych pracownikom zadań. Planowane przeprowadzenie ocen pracowniczych powinno także uwzględniać strukturę firmy i cele, które ta firma realizuje. Dodatkowo, należy także pamiętać na przykład o uwzględnieniu wieku pracowników w dopasowaniu odpowiedniej taktyki oceniania.