Jak działa terapia?

Terapia integracji sensorycznej to uczenie mózgu prawidłowej integracji danych sensorycznych. Uczenie się jest cechą indywidualną. Na efektywność terapii wpływa nasilenie i głębokość dysfunkcji, wewnętrzny popęd i motywacja dziecka do pracy, intensywność sesji oraz zaangażowanie i zrozumienie rodziców. sensoryczna integracja to sfera, która powinna być bez zarzutu do prawidłowego rozwoju dziecka, a pomóc w tym może terapia.

Kiedy zgłosić się na terapię ?

Na terapię należy się zgłosić po jednoznacznym zdiagnozowaniu zaburzeń w takiej sferze jak sensoryczna integracja przez lekarza i skierowanie na terapię. Integracja sensoryczna to proces w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego mózgu wrażeń sensorycznych tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, czyli w reakcjach adaptacyjnych, służących do wykonania określonej czynności, przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała i tym podobne. Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych to będą pojawiać się dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz zachowaniu dziecka. sensoryczna integracja jest bardzo ważnym elementem w prawidłowym rozwoju dziecka i dobrej jakości jego życia. Jest wiele zachowań ,według których możemy jako rodzice podejrzewać jakieś zaburzenia u swojego dziecka. Nie można ich wyjaśnić brakiem inteligencji, ani niesprzyjającymi warunkami ekonomicznymi, czy też problemami natury psychologicznej albo emocjo lanej.

Trudności te mają podłoże biologiczne w zakresie neurologicznym i zakłada się, że są rezultatem nieprawidłowego rozwoju określonych okolic mózgu podczas trwania ciąży. Zaburzenia te są odpowiednikiem dysleksji ę w zakresie umiejętności czytania, dysgrafii w pisowni i tym podobne. Nie świadczą o mniejszej inteligencji dziecka ani w żadnym wypadku o lenistwie. Takie opinie są niesprawiedliwe i niesłuszne. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej może być postrzegane przez rodziców, nauczycieli i otoczenia jako mniej bystre i niechętne do pracy, jednak takie wnioski są dla dzieci dotkniętych zaburzeniami integracji sensorycznej, bardzo krzywdzące.