FILMY REKLAMOWE W KONTEKŚCIE PROMOCJI

filmy reklamowe są najlepszych rozwiązaniem w chwili dobrego zaprezentowania przedsiębiorstwa, ale na tym się nie kończy. W związku z czym filmy reklamowe dotyczą w szczególności produktów, ale i osób współpracujących z firmą. Film reklamowy jest najlepszym rozwiązaniem. Specjaliści zastanawiali się nad kontekstem reklamy w zestawieniu z filmami reklamowymi.

PROCES PROMOCJI W FILMACH REKLAMOWYCH

Proces promocji określany jest jako efekt informowania, perswazji i wpływu na decyzje konsumentów związane a aktem nabycia, jak i oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy polegające na przekazywaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat towarów firm i samej firmy, w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku. Jest to więc taki sposób komunikowania się firmy z otoczeniem, który w efekcie ma przyczynić się do zwiększenia popytu na towary sprzedawane przez daną firmę. Powyższe definicje opisują promocję jako proces komunikacji lub zbiór specyficznych jej form. Ich cechą wspólną jest deklarowany cel. Osiągany w wyniku komunikowania się, związany z określonym wpływem na preferencje adresata wobec przedmiotu komunikacji. Zawężenie przedmiotu procesu komunikacji do obrazu towaru lub firmy traci w chwili obecnej na aktualności. Techniki promocyjne wykorzystywane są obecnie do kształtowania preferencji we wszystkich we wszystkich formach życia społecznego, także tych, które nie wiążą bezpośrednio z obszarem rynku. Komunikacja w odniesieniu do systemu promocji podporządkowana jest realizacji celów marketingowych.

Nadawca komunikatów promocyjnych utożsamiany jest z przedsiębiorstwem lub instytucją, działającą na rzecz jego celów rynkowych. Adresatem komunikatów promocyjnych jest grupa potencjalnych nabywców na rynku. Zatem proces promocji określany jest jako efekt informowania, perswazji i wpływu na decyzje konsumentów związane a aktem nabycia, jak i oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy polegające na przekazywaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat towarów firm i samej firmy, w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku.